Вишенка

Trapper - Lv.38
Abilities

5
2
1
3

Runes

0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
0
0
4
0
0
0