Krishna

Ekkan - Lv.120
Abilities

7
7
7
7

Runes

81
163
20
20
20
186
20
20
0
20
0
0
65
20
1
20