Krishna

Ekkan - Lv.120
Abilities

7
7
7
7

Runes

61
143
0
0
0
166
0
0
0
0
0
0
45
0
0
0