Krishna

Ekkan - Lv.64
Abilities

7
2
2
5

Runes

21
0
0
0
0
0
0
0
0
63
0
0
0
0
0
0