NEKS

Slipfinn - Lv.67
Abilities

4
3
2
4

Runes

0
7
0
10
0
0
0
0
8
40
0
0
14
1
15
10