ฅนไทย

Chernobog - Lv.120
Abilities

7
4
7
7

Runes

0
0
0
0
29
40
20
10
0
53
54
10
184
0
20
10