ฅนไทย

Conjuror - Lv.120
Abilities

7
1
1
1

Runes

97
74
20
10
0
0
12
0
0
0
0
0
35
30
0
6