ฅนไทย

Solunia - Lv.120
Abilities

7
7
7
7

Runes

0
0
0
10
40
171
20
10
0
0
0
10
40
40
20
0