ฅนไทย

Slipfinn - Lv.120
Abilities

7
4
7
1

Runes

40
0
26
10
40
0
20
10
40
40
0
10
0
0
0
0