БАРСИК

Venomort - Lv.120
Abilities

7
4
7
7

Runes

20
0
20
20
20
0
1
20
20
0
20
20
20
20
20
20