БАРСИК

Conjuror - Lv.120
Abilities

7
7
7
7

Runes

75
21
20
20
0
91
75
20
0
0
20
20
20
100
20
20